Prof. Zbigniew Religa patronem Medinetu

Dnia 23.03.2019 za sprawą Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet we Wrocławiu- pierwszego niepublicznego szpitala kardiochirurgicznego w Polsce, cieszącego się 17 letnią historią we Wrocławskim Ratuszu odbyła się uroczystość nadania szpitalowi imienia prof. Zbigniewa Religi.

Jest to pierwszy szpital w Polsce który, otrzymał takiego Patrona, a okazja ta zgromadziła wielu współpracowników Profesora.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dr hab. Romualda Cichonia. Następnie wyświetlony był film dokumentalny pt. „Profesor od serca” w reżyserii Haliny Szymury.

Odsłonięcia popiersia dokonała Żona prof. Religii – dr Anna Religa w towarzystwie Syna Grzegorza.

Następnie goście – uznani specjaliści z innych ośrodków z całej Polski licznymi historiami oraz anegdotami wspominali ś.p. Prof. Religę – m.in. prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, prof. dr hab. Marian Zembala (którego przemowa została odczytana przez prof. dr hab. Krzysztofa Wroneckiego), dr Jan Sarna, dr med. Roman Przybylski, prof. dr hab. Michał Wojtasik czy prof. dr hab. Janusz Skalski.

Uroczystość zwieńczyło wręczenie certyfikatu akredytacyjnego przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dla nas była to okazja o tyle szczególna, że Prezes – inż. Tadeusz Pyl, który wspierał szpital w okresie jego powstawania oraz dr Robert Kazimierowicz spotkali się osobiście z uczniami prof. Religi.

Czytaj także:

http://medinet.pl/aktualnosci/uroczystosc-nadania-naszemu-szpitalowi-imienia-prof-religii/

http://www.kapitaldolnoslaski.pl/dolnoslaskie-centrum-chorob-serca-medinet/

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/85609/Profesor-Religa-patronem-Dolnoslaskiego-Centrum-Chorob-Serca-Medinet