Skuteczność technologii dezynfekcji Novaerus została oceniona w gabinecie dentystycznym dr Gary Walton, lekarz stomatolog, z siedzibą w Indianapolis.

Pobieranie próbek z powietrza i powierzchni przeprowadzono przed wdrożeniem i trzy tygodnie (21 dni) po wdrożeniu urządzeń Novaerus, oceniając ich wpływ na liczbę bakterii i grzybów w powietrzu i na powierzchniach.

Raport do pobrania w linku poniżej:

Studium przypadku dr Gary Walton USA

Więcej informacji w Białej księdze dla stomatologów do pobrania w poniższym linku

Biała księga dla stomatologów