Dezynfekcja powietrza to temat, który budzi coraz większe zainteresowanie. Znany od lat w środowisku medycznym, ze względu na pandemię koronawirusa przeniknął także do innych branż. Upatrując w tym zjawisku pozytywów, można doceniać to, że coraz w coraz większej liczbie miejsc, w których wcześniej nie znajdowały się urządzenia do dezynfekcji powietrza, teraz mogą one zagościć na stałe.

Przed umieszczeniem w swoim biurze czy przestrzeni świadczenia usług urządzenia do dezynfekcji powietrza, warto dokładniej poznać ten proces. Wyjaśniamy go bliżej w tym artykule. Zapraszamy do lektury!

Dezynfekcja powietrza – na czym polega ten proces?

Podstawowym zadaniem dezynfekcji powietrza jest usunięcie z niego patogenów, które mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu osób przebywających w pomieszczeniu. Odbywa się ona za pomocą dedykowanych temu procesowi urządzeń.

Pamiętaj, że tylko kompleksowa dezynfekcja pomieszczenia pozwala zadbać o bezpieczeństwo osób, które będą w nim przebywać. Jednym z jej nieodłącznych elementów, obok regularnego dezynfekowania części wspólnych, jest właśnie dezynfekcja powietrza.

Rolą urządzeń do dezynfekcji powietrza jest stałe i nieodwracalne usunięcie z niego bakterii i wirusów oraz innych występujących w nich drobnoustrojów. W zależności od urządzenia mogą one działać nieustannie i cały czas oczyszczać powietrze z patogenów lub przez krótsze okresy czasu, kiedy są włączane w zależności od potrzeb. Zaawansowane urządzenia są w stanie usuwać nawet 99,99% bakterii i wirusów znajdujących się powietrzu, co zapewnia znakomity poziom ochrony.

Dezynfekcja powietrza z wykorzystaniem technologii niskoenergetycznego pola plazmowego

Wśród dostępnych aktualnie na rynku urządzeń do dezynfekcji powietrza wyróżniają się te pracujące w oparciu o technologię niskoenergetycznego pola plazmowego, do których należą urządzenia Novaerus Defend i Protect. Na czym polega ich działanie i w jaki sposób usuwają z powietrza patogeny?

Niskoenergetyczne pole plazmowe, które nazywane jest także zimną plazmą, powstaje w wyniku dielektrycznych wyładowań barierowych. Te wyładowania generowane są w polu plazmowym wokół cewek plazmowych, znajdujących się w urządzeniu.

W polu plazmowym zachodzi szereg niekorzystnych zjawisk, wpływających na patogeny w sposób bezpośredni, tj.: bombardowanie naładowanymi jonami; promieniowanie UV; ciśnienie osmotyczne; promieniowanie cieplne oraz elektroporacja elektromagnetyczna. Dzięki temu patogeny zostają nieodwracalnie dezaktywowane na poziomie DNA, RNA i błony komórkowej.

Po uruchomieniu urządzenia Noverarus Defend zaczyna ono pobierać powietrze z pomieszczenia. Następnie zachodzi opisany powyżej proces bezpośredniego oddziaływania na patogeny i ich niszczenia. W ostatnim etapie do pomieszczenia z powrotem transportowane jest oczyszczone powietrze.

Do pomieszczenia nieustannie trafia wolne od patogenów „czyste biologicznie” powietrze, ponieważ proces usuwania bakterii i wirusów trwa mniej niż sekundę, a urządzenie może pracować w trybie ciągłym. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach, w których regularnie pojawiają się nowe osoby, np. poczekalniach, gabinetach lekarskich czy salonach fryzjerskich i kosmetycznych. To właśnie tam ryzyko zakażenia zwiększa się, a znacznie obniżyć je może właśnie nieustanna dezynfekcja powietrza.