Novaerus skutecznie dezaktywuje spory Clostridium difficile w powietrzu

Cel badania

Ocena skuteczności usuwania sporów Clostridium difficile w aerozolu za pomocą NV1050.

Metodologia

Wpływ Novaerus NV1050 na spory C. Difficile w aerozolu przeprowadzono w komorze testowej o kubaturze 28,5m3. Komorę testową wstępnie wykalibrowano na następujące warunki: do 20 ± 3 ° C i 55 ± 5% wilgotności względnej.

Podczas próby testowej Urządzenie NV 1050 umieszczono w środku komory testowej i włączono w trybie pełnej prędkości. Podczas próby kontrolnej urządzenie zostało wyłączone.

Spory C. difficile były rozpylane w komorze przez określony czas i mieszane za pomocą wentylatora umieszczonego w suficie komory.

Do pobierania próbek powietrza wykorzystano impaktory biostatyczne.

Podsumowanie rezultatów

Wyniki uzyskane podczas testów pokazują, że NV1050 okazał się skuteczny w zmniejszaniu poziomu C. difficile w powietrzu o 99,6% w ciągu pierwszych 20 minut, ze wzrostem do> 99,9% po 40 minutach.

Pobierz pełny raport klikając w link poniżej:

badanie-dotyczce-skutecznoci-nv1050-na-c-diff