W dniach 25–28 kwietnia 2019 roku Tomed Sp. z o.o. był Głównym sponsorem  organizowanej po raz 22. konferencji naukowo-szkoleniowej połączonej ze zjazdem członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, która odbyła się w Wiśle w Hotelu Gołębiewskim. Eksperci w dziedzinie epidemiologii poruszali kluczowe kwestie dotyczące efektywnej kontroli zakażeń.

Pomimo tego, iż konferencja tytularnie zrzesza przede wszystkim pielęgniarki epidemiologiczne, to temat kontroli zakażeń jest niezwykle istotny we wszystkich aspektach działalności szpitali, dlatego uczestnikami konferencji są także lekarze, mikrobiolodzy, inspektorzy stacji sanitarno-epidemiologicznych, kierownicy działów szpitalnych – centralnych sterylizatorni, aptek, dyrektorzy placówek medycznych, naczelne pielęgniarki, którzy wchodzą w skład zespołów i komitetów kontroli zakażeń szpitalnych oraz przedstawiciele różnych branż medycznych, reprezentujących obszar rynku dezynfekcji, czystości, sprzętu medycznego, a także nowoczesnych technologii, mających wpływ na ograniczanie zakażeń szpitalnych.

Wśród znanych osobistości prelegentami konferencji byli m.in. mgr Maria Szymich-Lukosek, Ekspert Ministra Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Doradca Komisji Zdrowia Sejmu RP, która otworzyła konferencję wykładem inauguracyjnym, a także Główny Inspektor Sanitarny dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego płk prof. Leszek Markuszewski oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki mgr Paweł Witt,  a także m.in. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw., Kierownik Katedry Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr n. przyr. Grzegorz Ziółkowski, Członek Honorowy PSPE.

Konferencja integrowała także działanie przedstawicieli licznych Stowarzyszeń działających w obszarze epidemiologii i higieny, a w zjeździe udział wzięło ponad 800 osób.  Firmę Tomed, którą reprezentował Prezes Zarządu inż. Tadeusz Pyl oraz dr Robert Kazimierowicz – dyrektor sprzedaży, wsparli także przedstawiciele producenta tj. firmy Novaerus – dyrektorzy rozwoju biznesowego na Europę – mgr inż. Manfred Seidenfaden oraz Floortje Helwig.

Manfred Seidenfaden wygłosił prelekcję, zwracając uwagę na to że dotychczasowe założenia i koncepcje teoretyczne dotyczące systemów przeciwdziałania zakażeń szpitalnych nie do końca znajdują pokrycie w rzeczywistości i jest potrzeba badań implementacji nowych. Jako przykład podał przepływ powietrza laminarnego na salach operacyjnych, który w USA czy w Austrii nie jest traktowany jako metoda prewencji zakażeń szpitalnych. Powodem ku temu są tzw. cienie rzucane przez personel medyczny pochylający się nad operowanym pacjentem, a także turbulencje spowodowane nieidealnym odbiorem powietrza przez wloty przy podłodze sali operacyjnej.

Prelegent skonkludował stan wiedzy dotyczący patogenów przenoszonych drogą powietrzną i powietrzno-kropelkową, podając następujące wnioski:

  • W powietrzu znajdują się zarówno patogeny przenoszone drogą powietrzną, jak i powietrzno-kropelkową, które odpowiadają za zakażenia przenoszone przez powietrze.
  • Wiemy, że patogeny przenoszone drogą powietrzną i powietrzno-kropelkową odpowiadają za kolonizację powierzchni patogennych – co potwierdza założenie, że dezynfekcja unoszących się w powietrzu cząstek i kropelek wpływa na czystość dłoni i zakażenia krzyżowe.
  • Wiemy, że patogeny wykazują indywidualnie różne ryzyko spowodowania infekcji, ilość zawieszonych w powietrzu cząstek stałych koreluje z ilością JTK, które można znaleźć w powietrzu.
  • Badania naukowe pokazują, że do 30% nabytych infekcji rozprzestrzenia się drogą powietrzną i powietrzno-kropelkową.
  • Badania laboratoryjne i kliniczne potwierdziły, że opatentowana technologia niskoenergetycznej plazmy Novaerus  przyczynia się do zmniejszenia liczby zakażeń szpitalnych nabytych drogą powietrzną i powietrzno-kropelkową.

Pobierz pełną prezentację klikając w poniższy link:

Kontrola zakażeń przenoszonych drogą powietrzną ma znaczenie

Dr Robert Kazimierowicz, również był prelegentem przedstawiając problem bakterii Clostridum Difficile znajdujących się w powietrzu, pokazał 4 strategie radzenia sobie z tą niebezpieczną bakterią poparte badaniami empirycznymi przeprowadzonymi na oddziale pulmonologii szpitala Uzsoki w Budapeszcie. Efekty tych strategii umożliwiły pozbycie się ognisk chorób wywołanych przez CDI oraz MRSA na przestrzeni 4 lat praktycznie do poziomu zerowego.

Pokazał także wyniki badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na Oddziale Intensywnej Terapii  w jednym z polskich szpitali.

Pobierz wyniki badań klikając w poniższy link:

Raport z badań NIZP-PZH

Wniosek, który się nasuwa na podstawie wyników tych badań jest następujący. Jeśli dopływ patogenów do pomieszczenia jest ciągły – poprzez otwarte drzwi, wchodzący i wychodzący personel medyczny, odwiedzających, to skuteczne techniki obniżające liczbę patogentów znajdujących się w powietrzu to takie techniki, które umożliwiają eliminację patogenów w sposób stały 24h na dobę w obecności pacjentów i personelu, ponieważ po wykonanej dezyfekcji znanymi systemami działającymi „tu i teraz” liczba drobnoustrojów wraca do stanu sprzed dezynfekcji już po pierwszej godzinie od ukończenia procedury.

Dr Kazimierowicz przedstawił także przykładową symulację kosztów dotyczących dodatkowego leczenia pacjentów na oddziale szpitalnym, a także potencjalnych kosztów utraconych korzyści w związku z potrzebą izolacji pacjentów z zakażeniami szpitalnymi.

Pobierz pełną prezentację klikając w poniższy link:

Clostridioides (clostridum) difficile w powietrzu. 4 strategi na zatrzymanie tej niebezpiecznej bakterii