Dnia 3-5 czerwca 2019 roku odbyła się XVII konferencja naukowo-szkoleniowa, pod hasłem “BEZPIECZNA HOSPITALIZACJA – KORZYŚCI DLA PACJENTA, SZPITALA I SYSTEMU” organizowana przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa przy współpracy Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Tematyka konferencji obejmowała aspekty medyczne, organizacyjne a także technologiczne dotyczące bezpieczeństwa pobytu pacjenta w szpitalu. Profesjonaliści medyczni, przedstawiciele urzędów i instytucji zdrowia publicznego uczestniczyli w debatach, prezentacjach i wykładach dotyczących praktycznych rozwiązań, których wdrożenie ma za zadanie przynieść korzyści dla pracjentów, szpitali i całego systemu ochrony zdrowia.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości znaleźli się m.in. Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, dr Halina Kutaj Wąsikowska – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, Prof. Rafał Gierczyński – zca Dyrektora NIZP-PZH, Prof. Katarzyna Dzierżanowska – Krajowy Konsultant w dziedzinie mikrobiologii, dr Iwona Paradowska-Stankiewicz – Krajowy Konsultant w dziedzinie epidemiologii, dr Beata Jagielska – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej, mgr Dorota Kudzia – Karwowska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, mgr Małgorzata Giemza – wojewódzka Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, dr Dariusz Kostrzewa – dyrektor Copernicus Podmiot Leczniczy Gdańsk. Organizatorem, a jednocześnie moderatorem konferencji był Dr Paweł Grzesiowski – Przewodniczący SHL.

Firmę Tomed reprezentował Prezes – inż. Tadeusz Pyl oraz dr Robert Kazimierowicz – dyrektor sprzedaży. Z punktu widzenia jakości powietrza w pomieszczeniach szpitalnych, bardzo ciekawą dyskusję wywołały wystąpienia:

Spojrzenie zabiegowca – dr Maciej Socha (Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Copernicus Podmiot Leczniczy, Gdańsk)

Spojrzenie architekta – mgr inż. Rałaf Janowicz, Janowicz Architekci, sp.z o.o.

Jakość powietrza w różnych strefach szpitala – mgr inż. Radosław Lenar, Politechnika Warszawska, SAR

Jakość powietrza na bloku operacyjnym – doświadczenia własne – dr Agnieszka Sulikowska (Szpital Kliniczny CMKP, Warszawa)

Okazuje się, iż pomimo tego, iż głównym ogniskiem epidemicznym zakażeń szpitalnych są oddziały intensywnej terapii, to nie ma jednakowych wytycznych dotyczących standardów jakości powietrza, które nie powinny się wiele różnić od standardów czystości pyłowej i bakteriologicznej dla sal operacyjnych.

Trwają prace nad najnowszymi wytycznymi, będącymi efektem spotkań wielu stowarzyszeń zajmujących się tematyką redukcji ryzyka zakażeń szpitalnych w placówkach służby zdrowia.