Partnerstwo umożliwi ekspertom branżowym i kierownictwu szpitali współpracę w celu zapewnienia czystych i bezpiecznych szpitali dla pacjentów.

Dublin, Irlandia – 20 czerwca 2019 r. – Novaerus, irlandzka firma specjalizująca się w dezynfekcji powietrza przy użyciu opatentowanej plazmy o ultra niskiej energii, dołączyła do organizacji Clean Hospitals.

Clean Hospitals, kierowana przez profesora Didiera Pitteta z szpitali uniwersyteckich w Genewie, Wydział Lekarski,  Szwajcaria, to organizacja, która współpracuje z producentami z branży higieny zawodowej, przedstawicielami środowisk akademickich, kluczowymi liderami opinii i kierownictwem szpitali.

Celem Clean Hospitals jest podniesienie standardów branżowych i zwiększenie istotności higieny środowiska w opiece nad pacjentem. Ostatecznie ta poprawa higieny środowiska przyniesie korzyści zdrowiu publicznemu poprzez obniżenie liczby zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Od 2008 roku Novaerus bada i rozwija technologię plazmową, która nie ma sobie równych pod względem zdolności do bezpiecznego niszczenia patogenów przenoszonych przez powietrze, które prowadzą do infekcji. Niechemiczna, ultra-niskoenergetyczna technologia plazmy jest wystarczająco mocna, aby zniszczyć patogeny przy pierwszym kontakcie, a jednocześnie wystarczająco delikatna, aby można było jej używać w obecności pacjentów i personelu. Obecnie produkty Novaerus pomagają kontrolować infekcje w setkach szpitali na całym świecie, w tym w ponad 25 szpitalach w Polsce.

Dołączenie do organizacji Clean Hospitals to naturalne partnerstwo dla Novaerus, który uważa, że ​​w miarę jak szpitale stają się coraz bardziej zatłoczone, infekcje stają się trudniejsze do leczenia, a koszty stają się nie do opanowania. Tradycyjne protokoły higieniczne wymagają wzmocnienia.

„Szpitale stoją w obliczu wyzwań higienicznych, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkały”, mówi Kieran McBrien, Viceprezes ds. Rozwoju międzynarodowego  w Novaerus. „Współpraca z Clean Hospitals pozwala nam wprowadzać rozwiązania tych problemów, które utrzymują szpitale w czystości i bezpieczeństwie”.

Współpraca jest krokiem naprzód w dostosowywaniu wysiłków badawczych producentów, dzieleniu się informacjami i opracowywaniu niezbędnych rozwiązań „opartych na dowodach” producentów wraz ze szpitalami.

Profesor Pittet stwierdza: „entuzjazm dla tej inicjatywy potwierdza potrzebę komunikacji między tymi dwoma branżami w dłuższej perspektywie, a także oznacza, że ​​platforma została wprowadzona we właściwym miejscu we właściwym czasie”.